تبلیغات
کارمند بانک سینا - شاهکارهایی با سکه های فلزی

هنرنمایی هنرمند فیلادلفیایی بنام استیسی وبر که با استفاده از سکه های فلزی قادر به خلق این شاهکار های جالب شده است..
سکه های فلزی

سکه های فلزی،کارمند بانک سینا


سکه های فلزی،کارمند بانک سینا

سکه های فلزی،کارمند بانک سینا

سکه های فلزی،کارمند بانک سینا

سکه های فلزی،کارمند بانک سینا

سکه های فلزی،کارمند بانک سینا

سکه های فلزی،کارمند بانک سینا

سکه های فلزی،کارمند بانک سینا

سکه های فلزی،کارمند بانک سینا

سکه های فلزی،کارمند بانک سینا

سکه های فلزی،کارمند بانک سینا

برچسب ها: هنرنمایی با سکه ، هنرنمایی با سکه های فلزی ،

دنبالک ها: هنر نمایی های عجیب با سکه ، سکه با طرح کدهای QR ، اسکناس یا کاغذ یادداشت ؟ ،