تبلیغات
کارمند بانک سینا - وقتی از خشکی های زمین پول رویید!

هنرمندان سوئدی  با استفاده از پول کشورهای مختلف نقشه ای را طراحی کرده اند به طوری که هر کشور با سکه ها یا اسکناس های خودش مشخص شده است. یا مشاهده این آثار خلاقانه یک بار دیگر به این نتیجه می رسیم که درحال زندگی در جهانی رنگارنگ و پر از تنوع هستیم.

ساخت نقشه زمین با پول کشور ها +عکس

ساخت نقشه زمین با پول کشور ها +عکس

ساخت نقشه زمین با پول کشور ها +عکس

ساخت نقشه زمین با پول کشور ها +عکس

ساخت نقشه زمین با پول کشور ها +عکس

ساخت نقشه زمین با پول کشور ها +عکس

ساخت نقشه زمین با پول کشور ها +عکس

ساخت نقشه زمین با پول کشور ها +عکس

ساخت نقشه زمین با پول کشور ها +عکس

ساخت نقشه زمین با پول کشور ها +عکس

ساخت نقشه زمین با پول کشور ها +عکس

دنبالک ها: فرشی از یکصد میلیون سکه ، شاهکارهایی با سکه های فلزی ،