از آنجا که کار در بانک و نظام بانکی برای بسیاری از جوانان کشور جاذبه های فراوانی دارد هرساله جمع کثیری از جوانان در جستجوی آگهی های جدید استخدامی بانک ها هستند تا با شرکت در این آزمون ها شانس خود  را برای بانکی شدن بسنجند.

به گزارش بانکی دات آی آر، استخدام بسیاری از بانک ها در اکثر موارد منوط به تاسیس شعب جدید و ارتقای خدمات بانک هاست . تا آنجا که بسیاری ازپذیرفته شدگان آزمون های پیشین بانک ها منتظر مجوز بانک مرکزی و تاسیس شعب جدید اند.برای پاسخگویی به سوالات شما در خصوص قانون تاسیس شعب جدید بانک ها قانون را ورق زده ایم.

قانون تاسیس شعب جدید

"ماده 30 قانون پولی وبانکی کشور"  به روشنی در این خصوص تعیین تکلیف کرده است، براین اساس مسئولیت اعطای مجوز تاسیس شعب جدید با بانک مرکزی است. براین اساس برخی از بند های قانونی که ابهامات شما را برطرف می کند آورده شده است.

به موجب قانون:

1."ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک ها در داخل یا خارج از کشور، طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول واعتبار می رسد"

2. "تاسیس ،تغییر محل وتبدیل هرواحد بانکی با موافقت قبلی بانک مرکزی وطبق مقررات مندرج در این آیین نامه انجام خواهد گرفت."

3. "بانک ها موظف هستند برنامه تاسیس واحد های بانکی خود را برای هرسال تنظیم وقبل از شروع سال آن را برای تصویب به بانک مرکزی ایران ارسال نمایند.برنامه پیشنهاد تاسیس واحدها بایستی شامل نوع واحد،نام شهر ها ودهاتی که واحد ها در آن ایجاد می گردد انگیزه تاسیس، نحوه نظارت بر واحدهایی که تقاضای تاسیس آن ها شده ،نحوه تامین کارمندان مطلع و باتجربه برای هر واحد وهرنوع اطلاعات دیگری که به تشخیص بانک مرکزی ایران لزوم تاسیس هر واحد را توجیه می نماید، باشد."

4. "موافقت بانک مرکزی ایران با برنامه  تاسیس واحدهای بانکی حداکثر تا پایان فروردین ماه به بانک متقاضی اعلام خواهد شد."

5. "خرید غیر منقول به منظور تاسیس شعبه –باجه یا نمایندگی ،موکول به صدور اجازه تاسیس و یا تبدیل واحد های بانک طبق آیین نامه مربوط می باشد. "

6. "میزان استهلاک دارایی های منقول وغیر منقول قابل استهلاک و هزینه های تاسیس وتوسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانک ها از طرف شورای پول واعتبار تعیین خواهد شد و بانک ها موظف به اجرای آن خواهند یود."

7. "اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور"از جمله وظایف واختیارات هیات مدیره بانک ها خواهد بود."

بانک مرکزی د ر خصوص افزایش بی رویه شعب بانک ها نگرانی هایی دارد که از جمله این نگرانی ها می توان به افزایش غیر منطقی دارایی های غیر درآمدزای  بانک باشد که نتیجه آن حبس منابع بانک ،کاهش توانمندی آن برای انجام وظایفش به عنوان واسطه گر مالی ،افزایش هزینه های سربار وکاهش سودآوری وتاثیر پذیری نسبت های سلامت مالی آن از این رهگذر باشد.

افزون بر این، چگونگی نظارت بر فعالیت شعب نیز از دیگر نکاتی است که مرجع نظارتی به آن توجه دارد که کاملا صحیح است اما از آنجایی که سرمایه و امکانات بانک ها متفاوت است انتظار می رود در این خصوص به شرایط هر بانک با توجه به امکاناتش توجه شود.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic